https://www.jpurbanizamsd.co.rs/

Јавно предузеће Урбанизам Смедерево, Смедерево, Омладинска 1
МБ: 21247006 | ПИБ: 109812193 |  office@jpurbanizamsd.co.rs

Објаве

Јавно објављивање Нацрта Сепарата о техничким условима изградње

            ЈП Урбанизам Смедерево је израдило Нацрт сепарата о техничким условима за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут у надлежности града Смедерева и техничко упутство о начину извођења грађевинских радова.             У складу са Правилником о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања сепарата („Сл. гласник РС“, бр. …

Јавно објављивање Нацрта Сепарата о техничким условима изградње Прочитај више »

Scroll to Top