https://www.jpurbanizamsd.co.rs/

Јавно предузеће Урбанизам Смедерево, Смедерево, Омладинска 1
МБ: 21247006 | ПИБ: 109812193 |  office@jpurbanizamsd.co.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ СМЕДЕРЕВО

11300 СМЕДЕРЕВО, Омладинска 1, крило Б, спрат 4  

МБ: 21247006  |  ПИБ: 109812193  |  ЈБКЈС 62213

У позадини је просторни план Града Смедерева.

Scroll to Top