ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “УРБАНИЗАМ СМЕДЕРЕВО”
Омладинска 1  крило Б спрат 4
11300 СМЕДЕРЕВО

Телефони :
+381 26 672 940

+381 26 672 724
www.jpurbanizamsd.co.rs
office@jpurbanizamsd.co.rs