Јавно предузеће “УРБАНИЗАМ СМЕДЕРЕВО” је основано 02.12.2017.године.